• Veelal tot 20% kostenbesparing op onderhoud.
  • Tot het minimum beperken van de hoeveelheid storingen.
  • Een lager energieverbruik en een hoger comfort.
  • Slechts eenmaal per jaar intensief bezig zijn met totaalonderhoud van uw gebouw.
  • Een degelijke MJOP.
  • Maximale functionaliteit uit het oorspronkelijk ontwerp.
  • Gefundeerde keuze tussen preventieve vervanging of instandhouding.