Door toeval zijn wij ons enige jaren geleden meer gaan richten op problemen in technische installatie.

Ruim tien jaar geleden zijn wij begonnen met het uitvoeren van technisch beheer op basis van destijds veelvoorkomende vormen van onderhoudsovereenkomsten.
De afgelopen dertig jaar is er feitelijk weinig veranderd aan de methodiek van onderhoud en de samenstelling van onderhoudsovereenkomsten.
De techniek is echter wel veranderd.

In de markt is wisselend soms sprake van een verschuiving van inspanningsovereenkomsten naar resultaat of prestatie overeenkomsten. Ook conditiemetingen volgens NEN 2776 worden geïntroduceerd. Echter veelal blijft de insteek, ondanks goede bedoelingen niet meer dan componentenonderhoud. Conditiemetingen zijn voor bouwkundige toepassingen zondermeer bruikbaar, echter bouwkundig is veelal statisch en installatietechniek is dit niet.

De conditiemeting richt zich op visueel waarneembare afwijkingen, deze zijn echter voor het functioneren weliswaar van belang maar niet bepalend.
Vooralsnog is het een van de weinige vormen van objectieve beoordeling van de status en vormt het houvast voor de opdrachtgever.

De voorkomende problemen zijn zeer uiteenlopend, echter er was altijd een overeenkomst tussen een onderhoudspartij en een opdrachtgever.

In de meeste gevallen blijkt dat op componentniveau de installaties redelijk onderhouden worden. Het onderhoud wordt echter veelal verdeeld over het jaar door meerdere monteurs uitgevoerd. Hierdoor wordt de samenhang van de componenten met als doel het functioneren van het gehele systeem uit het oog verloren. Veelal is bij uitvoerende monteurs voldoende kennis voor het onderhoud op componentniveau aanwezig. Op een hoger niveau binnen het onderhoudsbedrijf is de kennis van functioneel onderhoud wel aanwezig echter door de versnippering van de uitvoerende werkzaamheden komt dit niet tot uitdrukking.

Wij hebben een vernieuwende visie op de uitvoering van het onderhoud, waarbij functionaliteit van het geheel de basis is.