Het grote verschil in de werkwijze van K&K Technisch Beheer is dat u kunt kiezen welke werkzaamheden u wilt laten uitvoeren. Wij informeren u grondig en zorgvuldig, zodat u juiste keuzes kan maken.
Wij werken niet met een standaardcontract. Voor ons is een contract niet noodzakelijk. Ook zonder contract helpen wij u wanneer daar behoefte aan is.


Het afsluiten van een contract behoort wel tot de mogelijkheden.
Uitvoer van de onderhoudswerkzaamheden worden door K&K Technisch Beheer binnen enkele dagen afgerond, afhankelijk van de omvang van het project. Hierbij worden, al naar gelang de hoeveelheid werk meerdere mensen ingezet van de verschillende vakdisciplines.
Specialismen zoals blusapparatuur, brandmeldinstallatie, bliksembeveiliging, parkeerinstallaties enzovoort worden eveneens in deze dagen gepland. Naar wens kunnen overeenkomsten hiermee door u of door ons worden afgesloten.