K&K Technisch Beheer biedt de opdrachtgevers diverse diensten.


Met een quickscan doen wij onderzoek naar het functioneren van de installatie volgens de top-down aanpak. Met geringe besteding verschaffen wij een globaal inzicht of nader onderzoek lonend is. De hoofdlijnen zijn vaak comfort, energieverbruik en betrouwbaarheid van de installatie.


Onderzoek naar specifieke klachten en problemen van een installatiedeel.
Contra expertise van voorstellen, garantie afwikkeling, kortom al die zaken waarbij u twijfels heeft over uw huidige technisch dienstverlener.

Advisering betreffende vervangen of repareren van een installatiedeel.
Het verzorgen van aanbestedingen van vervangingsinstallaties.
Diverse diensten beheer utiliteitsgebouwen.
Het opleiden van uw technisch personeel.